Clubvisie

Onze visie steunt op de volgende basisprincipes :

Uitstraling
 • We willen één van de toonaangevende clubs zijn uit de regio, waarbij men zowel bij jeugd als bij de seniors basketbal kan uitoefenen onder de gepaste, gediplomeerde begeleiding.
 • We streven ernaar om met zoveel mogelijk door onszelf opgeleide jongeren in onze seniorsteams te spelen, op zowel landelijk als provinciaal niveau.
Sociaal
 • We willen een familieclub zijn waar de jeugd een vaste basis heeft, waar hen technische vaardigheden worden bijgebracht, en waar elke speler de kans krijgt om zich te ontplooien volgens zijn/haar talent en ambitie.
 • We streven ernaar om een echte, geïntegreerde club te zijn, en waar door het organiseren van een aantal activiteiten, voldoende kansen worden gecreëerd op sociaal contact.
Gezond
 • We willen een club zijn waar een gezond financiëel beleid wordt gevoerd, met oog op het voortbestaan op lange termijn
 • We streven naar een begroting in evenwicht, waar de opbrengsten voornamelijk bestaan uit sponsorgelden en inkomsten van extrasportieve activiteiten, en waar de lidgelden niet hoger liggen dan strikt noodzakelijk.
Respect
 • We willen een club zijn waar sportiviteit tegenover medespelers en tegenstrevers, tegenover coaches, begeleiders en scheidsrechters hoog in het vaandel worden gedragen, zowel op als naast het veld
 • We streven ernaar om een club te zijn waar iedereen zich goed voelt, waar motivatie maar ook respect primordiaal zijn, zowel op trainingen als op wedstrijden
Wij willen dé club zijn waar men
 • wil voor spelen
 • wil voor trainen
 • wil naar komen kijken
 • wil voor supporteren
 • wil voor sponsoren
 • wil toe behoren